Jill Englund

Granbäcks Gård
55594 Jönköping

BESÖK JILL ENGLUND PÅ GRANBÄCKS GÅRD

Det gamla Öfverstebostället Granbäcks gård, strax nordväst om Jönköping, hade stått tom i 12 år när Jill och Roland köpte huvudbyggnaden från 1796. Paret blev de första privata ägarna på 600 år.
Jill och Roland Englund tar emot besök för visning av den historiska herrgården, samt ateljéer.

Ni är hjärtligt välkomna!