Inspiration till mina bilder hämtar jag företrädesvis i naturen. Jag memorerar för mig själv och sedan börjar mitt arbete med att skala av, minimera och bara behålla det för mig vesäntliga. Men också en tillfällig händelse kan ge upp hov till en bild i mitt inre. Uttryckssätten varierar beroende på material, men mitt formspråk skall kännas igen ändå. Min grund finns i det textila, utmaningarna i betongen och grafiken men glädjen att skapa är livslust.

Jill Englund